HỘI TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM
HỘI NGHỊ TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2018
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN
DÙNG “THUỐC KHÁNG ĐÔNG” HỢP LÝ CHO NGƯỜI BỆNH TIM MẠCH

(Bằng BS hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc chứng nhận công tác)